بیماری پاخوره باعث پوسیدگی ریشه و ساقه غلات است که در گندم های پاییزه بیشتر از گندم های بهاره و در مزارع آبی خسارت می زند. عامل این بیماری قارچ Gaeumannomyces tritici var. graminis می باشد.

نحوه خسارت بیماری پاخوره گندم

آلودگی میزبان با نفوذ مستقیم میسلیوم قارچ به بافت ریشه یا طوقه صورت می گیرد. آلودگی ریشه در پاییز اتفاق می افتد و معمولا در اوایل بهار به طوقه و قسمت های پایینی ساقه سرایت می کند.

میزبان های اولیه: گندم، گندم دوروم و تریتیکاله

میزبان های ثانویه: جو

علف های هرز: جو دم موشی، بیدگیاه

روش های شناسایی بیماری پاخوره گندم

علایم بیماری پاخوره در زمان ظهور خوشه شامل زودرسی (سفیدشدن خوشه) و کاهش رشد ظاهر می شود. تعداد پنجه بوته های آلوده نسبت به بوته های سالم اطراف به طور محسوسی کم می شود. خوشه بوته های آلوده پوک و یا حاوی دانه های لاغر و چروکیده است. وزن هزاردانه به شدت کاهش می یابد. از علایم مشخصه بیماری پاخوره کاهش ریشه، ضخیم شدن ریشه و سیاه شدن ریشه می باشد و ذرات خاک به ریشه ها چسبیده و حالت ضخامتی به ریشه ها می دهد ولی در سایر عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه این حالت چسبیدن خاک به ریشه دیده نمی شود.

کنترل زراعی و بهداشت گیاهی بیماری پاخوره گندم

تناوب محصولات زراعی غیرحساس و عدم کشت گندم (معمولی، دوروم) و جو برای ۲ الی ۳ سال در مزارعی که آلودگی به بیماری پاخوره کم باشد در مزارع با آلودگی بیشتر از ۵۰ درصد از کشت انواع گندم و جو به مدت 5 سال خودداری گردد.

توضیح: در مناطقی که امکان اجرای تناوب با گیاهان غیرحساس وجود ندارد با توجه به مقاومت بیشتر جو به بیماری پاخوره و کوتاه بودن طول دوره رویش جو شش ردیفه کشت گردد.

  • از بین بردن بقایای گیاهی و شخم عمیق بلافاصله پس از برداشت و از بین بردن گندم های خودرو (حتی در زمین هایی که آیش نگهداشته شود).
  • تأخیر در زمان کاشت گندم در مناطق با سابقه آلودگی بالا با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نظر کارشناسان زراعت
  • استفاده متعادل از کود ماکرو (NPK) و مصرف کود میکرو (با نظر کارشناسان و متخصصین تغذیه گیاهی)
  • تهیه بستر مناسب کاشت و خودداری از مصرف بیش از حد بذر در واحد سطح زیرا تراکم بیش از حد بذر منجر به توسعه کمتر ریشه و افزایش خسارت بیماری پاخوره می گردد.
  • کنترل علف های هرز میزبان
  • آبیاری به موقع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *