بیماری سفیدک پودری یا سطحی یکی از مهمترین بیماری های غلات در دنیا به شمار می رود. عامل این بیماری، قارچ Blumeria graminis f.sp tritici می باشد. بیماری سفیدک سطحی در نواحی مرطوب و نیمه خشک جهان انتشار گسترده تری داشته و در همه مناطق سرد، مرطوب و نیمه خشک که غلات رشد می کنند رخ می دهد و در ایران در استان های اردبیل، فارس، گلستان و مازندران بیشتر از سایر مناطق دیده می شود.

روش های شناسایی

قارچ عامل بیماری، اندام های رویشی خود را در سطح برگ به صورت پوششی سفید رنگ ظاهر نموده و با تشکیل فرم غیرجنسی قارچ یعنی کنیدی های زنجیری این پوشش حالت پودری پیدا می کند. با تکامل رشد رویشی، فرم جنسی قارچ به صورت نقاط سیاه رنگ به نام کلیستوتسیوم در متن پوشش قارچی به وجود می آید. علائم بیماری کاملا سطحی است و عامل بیماری در سطح قسمت های آلوده گیاه مستقر می گردد و تمام قسمت های هوایی گیاه را آلوده نموده ولی بیشتر در سطح بالایی برگ های پایینی بوته ها دیده می شود.

مدیریت

در صورتی که که در کانون های آلودگی، ۵ تا ۱۰ درصد سطح برگ به وسیله لکه ها یا پوشش سفید حاصل از کلنی قارچ پوشیده شدند باید اقدام به سمپاشی مزارع آلوده نمود.

کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

  • استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل
  • رعایت تناوب زراعی خصوصا در اراضی با سابقه آلوده
  • از بین بردن بقایای گیاهی
  • شخم عمیق و مدفون کردن بقایای گیاهی
  • رعایت اصول به زراعی از جمله کشت ردیفی و تراکم مناسب جهت تهویه بیشتر در مزرعه
  • مصرف متعادل کود ازته
  • تنظیم دور آبیاری به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت در مزرعه

کنترل شیمیایی:

مبارزه شیمیایی به منظور کانون کوبی و جلوگیری از گسترش بیماری توصیه می گردد. مزارع آلوده سمپاشی شده باید به طور مرتب مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده گسترش مجدد بیماری، سمپاشی دیگری در مرحله تورم سنبله (Booting) ضروری می باشد.

قارچکش های توصیه شده علیه این بیماری

  • فلوتریافول + کاربندازیم (ایمپکت-آر) SC 12.5% به میزان ۱ لیتر در هکتار
  • تبوکونازول (فولیکور) EW 25% به میزان ۱ لیتر در هکتار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *