کپک برگی سرکوسپورایی گوجه فرنگی یک بیماری قارچی است که عامل این بیماری قارچ  Pseudocercospora fuligena (syn. Cercospora fuligena) می باشد.

علائم بیماری کپک برگی سرکوسپورایی گوجه فرنگی

اولین علائم این بیماری تغییر رنگ سطح فوقانی برگها است که بعداً به زخم قهوه ای رنگ با حاشیه زرد تبدیل می شود. در هنگام رطوبت زیاد اسپور قارچ به رنگ خاکستری تا سیاه در سطح زیرین برگ مشاهده می شود که به همین دلیل به این بیماری “کپک برگی سیاه” نیز گفته می شود. در صورت شدت بیماری این ضایعات برگی به هم پیوسته شده و بافت برگ از بین می رود. به دلیل شباهت علائم این بیماری با بیماری کپک برگی (عامل (Fulvia fulva اشتباه گرفته می شود.

شرایط توسعه بیماری کپک برگی سرکوسپورایی گوجه فرنگی

شرایط مساعد گسترش و اسپورزایی بیماری شامل رطوبت زیاد و دمای متوسط ۲۷ درجه سلسیوس است. اسپورها توسط باد، آبیاری بارانی، لباس و ابزار کارگران و نیز ادوات کشاورزی سریعاً در مزرعه گسترش می یابد. این بیماری روی بقایای گیاهی آلوده و میزبان های ثانویه مانند خانواده تاجریزی سیاه حفظ بقا می کند.

پیشگیری و کنترل بیماری کپک برگی سرکوسپورایی گوجه فرنگی

عملیات مناسب کشت مانند مدفون کردن بقایای گیاهی، هرس و فاصله مناسب کشت برای ایجاد جریان هوا و کاهش خسارت مؤثر است. استفاده از قارچکش ها و ارقام مقاوم تا حد زیادی خسارت ناشی از این بیماری را کاهش می دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *