کرم خراط

کرم خراط با نام علمی Zeuzerapyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)، به نام های پروانه فری، پروانه کرم خراط ... ادامه مطلب