شروعی نو

ایده شکل گیری نوژن

_

ایده شکل گیری شرکت نوژن در ذهن بنیانگذار آن با یک سوال، زمانی شکل گرفت که فروشگاه کوچکی را اداره می کرد و قدرت رقابت با رقبا را نداشت، « آیا بهتر نیست به جای اینکه منتظر مراجعه مشتری به فروشگاه باشیم، ما به دنبال مشتری برویم؟ » ایجاد کسب و کار توزیع مویرگی نهاده های کشاورزی به سایر فروشگاه ها با عقد قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری محصولات شرکت رازی شیمی خرم از فروشگاه کوچکی در روستای لولمان شهرستان رشت آغاز شد و با طی فراز و نشیب های فراوان که شاخص ترین آنها آتش سوزی مهیبی بود که در سال ۱۳۹۰ چهارده فروشگاه از جمله فروشگاه نوژن را با خاک یکسان و به طور کامل نابود کرد ادامه یافت، شرکت نوژن گستر گیل همچون ققنوسی از دل خاکستر، قدرتمندتر از قبل به پا خواست. این مهم با ایجاد سازمانی پویا و مجهز به تجهیزات و امکانات پخش مویرگی، بکار گیری و آموزش نیروهای انسانی بسیار کارآمد و بهره گیری از علم روز مدیریت شرکت های پخش در جهان، امکان پذیر گردیده و توسعه یافته است .

همگام با یکدیگر

برای رسیدن به سرزمین ایده آل ما

_

شرکت نوژن گستر گیل، نسبت به سلامت مردم و محیط زیست ایران، احساس وظیفه نموده و با هم بنیانگذاری سازمان مردم نهاد محیط زیستی « سرزمین ایده آل ما » در سال ۱۳۹۰ و مشارکت در اجرای بسیاری از فعالیت های محیط زیستی آن سازمان و با تخصیص بخشی از در آمد شرکت به صورت مستمر به میزانی که مورد تائید سهامداران باشد به انجام سرمایه گذاری و کمک به راه اندازی استارت آپ ها و کسب و کار های مختلف سازگار با محیط زیست برای جوانان و نخبگانی که مستعد ایجاد کسب و کار بوده اما دارای توان مالی و شبکه ارتباطی لازم نیستند. کمک به طراحی و اجرای کمپین های حفاظت از محیط زیست و کمک به توسعه کشاورزی علمی و کاربردی مدرن، مسئولیت اجتماعی خود را به نحو احسنت انجام می دهد .