در فصل خزانه گیری و قبل از جوانه دار نمودن بذر برنج، جهت کنترل بیماری های بذرزاد، باید ضدعفونی بذور طی مراحل ذیل اعمال گردد (قبل از کاربرد قارچکش ها جهت ضدعفونی ضروری است ابتدا سبک و سنگین نمودن بذور انجام شود).

۱) سبک و سنگین نمودن بذر در محلول نمک ۱۵ درصد به نحوی که یک تخم مرغ تازه در محلول نمک شناور بماند. بعد از ریختن بذر در محلول نمک و چندبار بهم زدن، ابتدا بذور ضعیف، پوک، نیمه پر، شکسته و آلوده شناور روی آب را دور ریخته و سپس برای جداشدن نمک از بذر، شستشوی بذور سالم و سنگین تر ته نشین شده، انجام شود.

توجه: برای تهیه محلول نمک ۱۵ درصد، ۱.۵ کیلوگرم نمک در ۱۰ لیتر آب حل شده به نحوی که یک تخم مرغ تازه در این محلول شناور بماند.

۲) خیساندن بذر در آب تمیز به مدت ۲۴ ساعت (به ازای یک کیلوگرم بذر حداقل ۱.۵ لیتر آب در نظر گرفته شود).

۳) مصرف قارچکش:

الف) روش ضدعفونی در محلول قارچکش:

ابتدا باید محلول قارچکش مناسب و مورد تأیید سازمان حفظ نباتات، مانند:

کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام) WP75% به مقدار ۲ در هزار، تیوفانات متیل تیرام  (همایکت) WP80% به مقدار ۳ در هزار، تری فلومیزول (تریفمین) EC15% به مقدار ۳۳۰ میلی لیتر جهت ۱۰۰ کیلوگرم بذر، فلودیوکسوتیل (سلست) FS2.5% به مقدار ۲۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر، آماده گردد.

همچنین می توان از کاربندازیم نیز استفاده کرد:

کاربندازیم با نام تجاری باویستین WP60%

برای سیاهک پنهان گندم، سیاهک آشکار گندم، سیاهک سخت جو، سیاهک آشکار جو

۲۰۰ گرم برای ۱۰۰ کیلو بذر

باویستین WP50%

سیاهک پنهان گندم، سیاهک آشکار جو، سیاهک سخت جو، سیاهک آشکار جو

۲۵۰ گرم برای ۱۰۰ کیلو بذر

به عنوان مثال برای تهیه محلول ۲ در هزار از قارچکش کاربوکسین تیرام (پودر وتابل ۷۵ درصد)، ۳۰۰ گرم از این قارچکش در ۱۵۰ لیتر آب برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر مناسب است. سپس بذور در این محلول قارچکش به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شوند و در مدت خیساندن بذر در قارچکش، دو بار خوب بهم زده می شوند.

بعد از کاربرد قارچکش، بذور برای جوانه دار شدن به گرمخانه منتقل می گردند و در مدت نگهداری در گرمخانه تأمین رطوبت ضروری بوده که با پاشیدن آب ولرم و بهم زدن آرام بذور انجام می شود.

ب) روش ضدعفونی به صورت بذرمالی

برای ضدعفونی بذر با قارچکش معدنی و مسی نوردوکس (بعد از خروج بذر از آب تمیز) می بایستی بذور فاقد آب اضافی باشند. در این مرحله باید قارچکش نوردوکس (به میزان ۱۳۰ گرم برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر)، به روش بذرمال به نحو مطلوب با بذر مخلوط گردد. برای آغشته شدن و پخش یکنواخت، می توان قارچکش را در نمک پاش معمولی ریخت و روی بذور به نحو مناسب طی چند مرحله پاشید. برای آغشتگی یکنواخت بذور با قارچکش نوردوکس، این مخلوط باید به میزان کافی بهم زده شود و سپس به گرمخانه منتقل گردد. برای بهبود جوانه زنی، بذرها روزانه با آب ولرم تیمار شود. این عمل ضمن هوادهی، موجب جوانه زنی یکنواخت بذور می گردد.

4- بذور ضدعفونی و جوانه دار شده با تراکم مناسب در خزانه ای که از قبل آماده شده، پاشیده شوند.

منبع: سازمان حفظ نباتات کشور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *