زنگ نوعی بیماری غلات است که می تواند تاثیرات منفی روی محصول ما بگذارد، ۳ نوع از زنگ های شایع گندم عبارتند از زنگ زرد، زنگ قهوه ای و زنگ سیاه.

۱) زنگ زرد یا زنگ خطی گندم (Stripe rust)

زنگ ها از مهمترین بیماری های غلات محسوب می شوند. در ایران بیماری زنگ زرد که عامل آن قارچ Puccinia striiformis است، بیشتر از سایر زنگ ها به غلات خسارت وارد می نماید.

روش های شناسایی

ظهور زنگ زرد گندم در بهار زودتر از سایر زنگ ها، جوش های زرد یا نارنجی کمرنگ حاوی یوریدیوسپور به صورت خطی و به موازات رگبرگ ها در هر دو سطح برگ بر روی برگ های جوان و غلاف، خوشه ها، گلوم و گلومل، پیدایش جوش های تیره حاوی تلیوسپور در شرایط نامساعد و گرم شدن هوا در سطح تحتانی برگ ها، دانه های حاصله از خوشه های آلوده کوچک و چروکیده

۲) زنگ قهوه ای یا زنگ برگی گندم (Brown rust or Leaf rust)

این زنگ در مناطق گرمتر کشور اهمیت دارد و در بعضی سالها ظغیان می نماید. عامل این بیماری، قارچ Puccinia triticina می باشد.

روش های شناسایی

ظهور جوش های بهاره حاوی یوریدیوسپور به رنگ قهوه ای روشن و به صورت نقاط مدور و پراکنده (نامنظم) و یا گاهی خطوط کوتاه و جدا از هم در سطح برگ و به ندرت بر روی غلاف برگ و ساقه ظهور تدریجی پوستول های پاییزه حاوی تلیوسپور به رنگ قهوه ای تیره در اواخر فصل رویش در محل تشکیل سوره های بهاره.

۳) زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم (Stem rust)

این بیماری تقریبا در تمام مناطقی که این محصول کشت می شود وجود دارد و در ایران در حال حاضر در خصوص خسارت اقتصادی آن گزارش نشده است. عامل این بیماری قارچ Puccinia graminis می باشد.

روش های شناسایی

ظهور پوستول های قرمز آجری تا قهوه ای با جوش های بهاره حاوی یوریدیوسپور و به شکل خطوط نسبتا کشیده و تخم مرغی شکل بوده که گاهی به هم متصل شده و خطوط کشیده تری موازی با محور طولی ساقه ایجاد می نمایند و روی اندام های مختلف گندم و جو مانند برگ، غلاف ساقه، خوشه، گلوم، گلومل و ریشک ها مشاهده می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *