یکی از انواع بیماری های برنج، لکه قهوه ای می باشد که عامل این بیماری قارچ است.

علائم بیماری لکه قهوه ای

نشانه های بیماری روی برگ ها، غلاف برگ، کلوپتیل، گلوم ها و دانه ظاهر می شود.

روی برگ های اولیه، نقاط قهوه ای، کوچک و گرد ابتدا سرسوزنی تشکیل شده که بعدا وسعت یافته و به شکل لکه های بیضی شکل یا گرد در می آیند. روی گلوم ها لکه های سیاه رنگ ظاهر شده که ممکن است، تمامی سطح آن را فرا گرفته و پوشش مخملی قهوه ایی تا سیاه رنگی که بار قارچ ( کنیدیوفورها وکنیدیها ی قارچ) می باشد، سطح آن را بپوشاند.

در مورد اخیر دانه ها چروکیده و تغییر رنگ می دهند. گاهی بذور آلوده سالم به نظر می رسد.

خسارت بیماری لکه قهوه ای

۱) بذر آلوده، سیاه رنگ و کپک زده بوده و به خوبی جوانه نمی زنند .

۲) آلودگی گیاهچه ها در خزانه. در صورت شدت بیماری، سطح برگی گیاهچه ها کاهش یافته و سبب ضعف آنها می گردد.

۳) نوع دیگر خسارت چروک خوردگی و لاغر ماندن دانه ها می باشد. این بیماری مربوط به ضعف بوته ها در اثر آلودگی برگها و گلوم ها است.

روش های مبارزه  با بیماری لکه قهوه ای

۱) یکی از مواردی که کمک زیادی در کاهش خسارت بیماری خواهد کرد، جلوگیری از جریان آب از مزارع آلوده به مزارع سالم است.

۲) تیسدال با فروکردن بذور به مدت ۱۶ساعت در آب سرد و سپس به مدت ۱۵ دقیقه در آب گرم ۵۴ درجه سانتیگراد برای ضدعفونی بذر می توان نتیجه مثبت گرفت.

۳) بذر سالم برای کاشت استفاده گردد. ضد عفونی بذر آلوده به وسیله مواد شیمیایی مانند کلروردومرکور، نیترات دارژان، سولفات دوکوئیور، هیپوکلریت کلسیم، فرمل و فنول تا حدودی در کاهش بیماری موثر است. قارچکش مانکوزب و یا مخلوط بنومیل و تیرام به نسبت ۵ در هزار برای این منظور مناسب می باشند.

۴) کاشت ارقام مقاوم به بیماری، یکی از عمده ترین راه کنترل این بیماری می باشد.

۵) معدوم کردن بقایای بوته های برنج آلوده و از بین بردن علف های هرز مفید است.

۶) مهمترین مورد در کنترل بیماری لکه قهوه ای برنج، رعایت اصول تغذیه و کاربرد صحیح مواد غذایی در خاک و جلوگیری از فشار های مربوط به آبیاری ناصحیح است. اصلاح خاک و زهکشی آن ضروری است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *